Επιστροφή στο κατάστημα

* Τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς.

Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετα έξοδα για δασμούς, φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και άλλα τέλη ή φόρους στη χώρα προορισμού.